29.05.2011 - Zkoušky OVVR úspěšně složilo 6 Misantosáčků

V sobotu 28.5 se v Radošově - Kyselce konala zkouška OVVR, které se účastilo celkem 6 pesanů z naši CHS. Všechni zúčastnění Misantosáčci zkoušku se svými vůdci úspěšně složili a udělali nám nesmírnou radost. Lavender Misantos - náš Matýsek  byl dokonce vyhodnocen jako 2. v pořadí z celkového počtu 23 pejsků!!!.Tabulka s výsledky  bude zveřejněna na www.KCHLS.cz - Sekce retrieverů.

Děkujeme všem majitelům našich odchovů ,že se s láskou věnují "našim "pejskům a také nemalé poděkování patří za skvělé týmové předvedení na OVVRkách.Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio